Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, verkopen en leveringen, alsmede op alle andere overeenkomsten daarmede verband houdende, zijn van toepassing onze algemene voorwaarden voor leveranties en diensten in de scheepsbenodigdhedenhandel, zeilmakerij, dekkledenvervaardiging en scheepstuigerij, gedeponeerd en geregistreerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 31 mei 2001, onder nr. 140/2001.

Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden gratis toe. Andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Van der Sneppen BV
Terug naar de bovenkant van de website